Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Analiza financiara

        Un rol important in dezvoltarea IMM-urilor il are analiza financiara. Analiza financiara presupune analiza cash flow-ului, a planului de afaceri si a bilantului prescurtat. Consultanta financiara cuprinde elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie.

Instrumente ale analizei financiare:

- Bilantul contabil;
- Bilantul patrimonial;
- Bilantul functional;
- Bilantul lichidativ;
- Contul de profit si pierdere;
- Soldurile intermediare de gestiune;
- Tabloul fluxurilor de finantare.

Indicatori folositi de analiza financiara:

- Lichiditatea;
- Solvabilitatea;
- Gradul de indatorare;
- Viteza de rotatie a activelor circulante;
- Indicatorii de performanta ai contului de profit si pierdere;
- Indicatorii de rentabilitate;
- Indicatorii de risc financiar.

Elemente de analiza financiara:

- Analiza structurilor financiare;
- Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
- Analiza datoriilor si creantelor;
- Analiza capitalurilor si a imobilizãrilor;
- Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
- Determinarea indicatorilor de analiza financiara pe baza de rate, ponderi, retratari, etc.

        Astfel analiza financiara are ca obiect evaluarea politicii financiare a intreprinderii intr-o perioada trecuta si facilitarea luarii in cadrul acesteia a unor decizii viitoare. Analiza atenta a contului de rezultate este indispensabila pentru efectuarea analizei financiare.
        Pe langa un studiu strict al conturilor si bilantului, analiza financiara urmareste specificul activitatii intreprinderii, calitatea echipei de conducere, motivarea personalului, performantele si tehnologia aplicata.