Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Salarizare

Serviciile noastre de salarizare si resurse umane includ:

- Intocmirea contractelor de munca;

- Intocmirea actelor aditionale, deciziilor si adeverintelor pentru salariati;

- Consultanta in domeniul salarizarii;

- Consultanta in intocmirea dosarelor de personal;

- Calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;

- Intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata pentru impozitele si contributiile datorate;

- Intocmirea si depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112);

- Completarea la zi a registrului general de evidenta a salariatilor;

- Intocmirea si depunerea fiselor fiscale;